Diagnostyka nowotworowa -Badanie BE-T-A

Diagnostyka nowotworowa -Badanie BE-T-A

Diagnostyka nowotworowa Kielce, Katowice, Gliwice, Rzeszów

Diagnostyka nowotworowa

W klinice Ener Vita przywiązujemy ogromną wagę do diagnozowania, czyli szukania przyczyn złego stanu zdrowia lub gorszego samopoczucia. Nasze metody nie polegają na usuwaniu objawów, lecz skupiają się na znalezieniu przyczyn dysfunkcji w organizmie, a następnie wyeliminowaniu ich.

Najnowocześniejszy sprzęt, którego używamy w naszej klinice pozwala nam na niezwykle precyzyjne i bezinwazyjne przeprowadzenie potrzebnych badań i diagnostyka nowotworowej. Stosowane metody dają możliwość sprawdzenia w krótkim czasie prawie wszystkich narządów, a także sprawdzenia obecności bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, które są przyczyną powstawania różnych schorzeń. Badanie BE-T-A

BADANIE BE-T-A Badanie BE-T-A

Bioelektronika jest doskonałą metodą wczesnego rozpoznawania stanów nowotworowych i pozwala również na ich uniknięcie. Przy prawidłowo ustalonej terapii, którą zawsze powinno się przeprowadzać pod bioelektroniczną kontrolą, nie musi dojść do manifestacji raka.

Bioelektroniczna Analiza Środowiska Biologicznego Metodą prof. Vincenta jest fizyczną i biochemiczną metodą pomiaru, dzięki której z matematyczną dokładnością określa się i opisuje przedział biologiczny (środowisko wewnętrzne) człowieka.

Każda istota, aby móc żyć, potrzebuje określonego przedziału biologicznego.

Przedział biologiczny określa pomiar 3 wartości (pH, rH2 oraz R) trzech płynów biologicznych – krwi, śliny i moczu. Skomplikowanych obliczeń tych wartości dokonuje komputer. Diagramy dają trójwymiarowy obraz odmiennych stadiów danego przedziału biologicznego. Badanie BE-T-A

Podczas badania BE-T-A mierzone są 3 czynniki:

  • Wartość pH

Określa wielkość stężenia jonów wodoru w roztworze. Wartość ta wskazuje ilość istniejących protonów (1 proton = 1 jon wodoru) oraz daje obraz gospodarki kwasowo-zasadowej organizmu.

  • Wartość rH2

Określa wielkość gazowego ciśnienia wodoru roztworu na katodę liczoną w atmosferach na 1 cm2. Wartość rH2 wskazuje stopień redukcji lub utlenienia roztworu, a także jego polaryzację. Jest ona ściśle powiązana z liczbą istniejących elektronów.

  • Wartość R

Odzwierciedla specyficzny opór płynu elektrolitycznego. Opór ten jest mierzony w Ohm/cm/cm2. Wartość R daje informacje o zawartości minerałów i soli mineralnych. Badanie BE-T-A

Dzięki szczegółowym pomiarom tych 3 płynów można określić:

  • potencjał obronny organizmu;
  • prawdopodobieństwo zagrożenia stanem nowotworowym;
  • stopień zagrożenia chorobami układu krążenia np. zakrzepicą;
  • jakie procesy metaboliczne zachodzą w organizmie;

.

Bioelektronika jest idealną metodą profilaktyki raka oraz wczesnego rozpoznawania stanów nowotworowych

Z wyników pomiaru i obliczeń otrzymujemy informację, czy istnieją przesłanki dla powstania komórek nowotworowych, czy też nie. Przede wszystkim jednak na ich podstawie rozpoznaje się tendencję do powstania choroby nowotworowej i wylicza ryzyko pojawienia się nowotworu złośliwego. Z uzyskanych wykresów można odczytać, czy prowadzona już terapia oddziałuje na organizm pacjenta. Niestety nierzadko stwierdza się, iż leczenie wprawdzie usunęło wcześniejsze dolegliwości, lecz przedział biologiczny się pogorszył.

Gdy zdolności obrony przed rakiem są osłabione (stany przednowotworowe lub nowotworowe) wzrasta pH krwi, tj. krew staje się coraz bardziej alkaliczna, tym samym zwiększa się niedobór protonów. Wartość rH2 wzrasta tj. dochodzi do nadmiernego utlenienia, a więc niedoboru elektronów. Wartość R we krwi spada. Oznacza to wzrastającą nadmierną mineralizację we krwi, w przeciwieństwie do niedostatecznej mineralizacji moczu w stanach rakowych.

W stanach przednowotworowych obserwujemy zrost kwasowości moczu i coraz mniejszą jego ilość. Jest to oznaka, że w organizmie giną protony i elektrony.

Ocena środowiska w oparciu o parametry elektrochemiczne pozwala na bardzo dokładną i szybką diagnozę. Na podstawie sporządzonego wykresu nasi specjaliści zastosują właściwą terapię leczniczą. Nie zwlekaj umów się na wizytę w ENER VITA!

Ener Vita – Nowoczesna diagnostyka nowotworowa w Kielcach, Katowicach, Gliwicach i Rzeszowie

Skontaktuj się z nami

Nasze kliniki